top of page

Stamsund Kirke

Den første konserten med nytt konsertflygel i Stamsund Kirke ble gjennomført 21. desember 2012. Passende nok var dette også bursdagen til innsamlingsgeneral Robert Solberg. Han la ned et stort arbeide for at også Stamsund kirke – kirken med den kanskje aller beste akustikken i Lofoten – fikk sitt konsertflygel.

STEINWAY & SONS MODEL D, 2012

Der flere andre innsamlingsaksjoner hadde fått hjelp fra flere banker og private institusjoner, ble innsamlingsaksjonen i Stamsund et lengre lerret å bleke. Det var hovedsakelig privatpersoner som kom med sine mange, men mindre bidrag.

Robert Solberg fikk til et samarbeid med kunstneren Scott Thoe. Han laget et trykk i et antall på 88, det samme antallet som tangentene på et flygel. Trykket illuderte den berømte pianisten Arthur Rubinstein, og ble solgt til inntekt for flygelet. Dette var til betydelig hjelp.

Thron Irby i Steinway Norge fulgte naturlig nok godt med fra sidelinjen, også i denne saken. Han skjønte etter hvert at innsamlingen kunne ta så lang tid at han kanskje ikke var leder av Steinway Norge når innsamlingen var i mål. Men han hadde likevel en plan.

FRA VERDENSKJENT STUDIO TIL STAMSUND

I det berømte platestudioet Rainbow Studio i Oslo var det plassert en 7 år gammel Steinway & Sons model D. Han mente at han kunne overtale ledelsen der til å kjøpe et nytt, slik at han kunne selge det det gamle videre til Stamsund for en langt rimeligere pris. Og slik ble det.

Mens en ny Steinway & Sons modell D da kostet ca. 1,5 millioner, fikk Stamsund et tilbud på et så godt som nytt instrument for halve prisen. Christian Ihle Hadland ble brukt som konsulent, og han mente det ikke var nødvendig å prøve instrumentet. Han kommenterte kort: «dette flyglet blir jo stemt og ivaretatt ukentlig, så det må da være et av Norges beste!».

Det var i sin tid Ketil Bjørnstad som på Steinwayfabrikken i Hamburg plukket ut dette flygelet til Rainbow Studios. Han beskriver denne hendelsen levende i sin bok «Verden som var min – siste tiåret». Som foredragsholder under Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest 2016, ante ikke Bjørnstad at flygelet i Stamsund kom fra Rainbow Studios. Han kjente derimot igjen både klangen og mekanikken i flygelet. Han har tidligere spilt inn flere av sine plater på nettopp dette instrumentet. I en e-post til daglig leder Knut Kirkesæther skriver han: «Etter mitt skjønn har instrumentet blitt mye bedre på disse 16 årene! Et helt strålende instrument!»

Innspillinger på konsertflygelet i Stamsund Kirke:
  1. Jan Gunnar Hoff og Marianne Beate Kielland: «Terra Nove» (2015)

  2. Joachim Carr: Hymnis og Fabilus (2020)

 

Innspillinger på konsertflygelet før det kom til Stamsund Kirke (Rainbow Studio):
  1. Kjetil Bjørnstad: «The Way Through the Woods» (2004)

  2. Diverse andre: Jon Balke, Lars Jansson, Steve Kuhn, Christian Wallumred, Carsten Dahl, Jørn Øien, Helge Lien, Bugge Wesseltoft, Helge Iberg, Tord Gustavsen, Jan Gunnar Hoff, Erlend Skumsvoll, Julie Hülsmann, Steve Dobrogosz, Svein Olav Herstad, Olga Konkova

bottom of page