top of page

Svolvær kirke

I Svolvær Kirke sto det lenge et bra, men mindre flygel som ikke egentlig var egnet til dette rommet. Derfor var heller ikke kirken særlig mye brukt under festivalene, med unntak av en konsert sommeren 2019. I ettertid begynte praten i festivalens styre om ikke også Svolvær Kirke burde skaffe seg et konsertflygel. Dette er uten tvil – sammen med Stamsund Kirke – den kirken med best akustikk for klassisk musikk i Lofoten.

STEINWAY & SONS MODEL D, 2019

I Svolvær Kirke sto det lenge et bra, men mindre flygel som ikke egentlig var egnet til dette rommet. Derfor var heller ikke kirken særlig mye brukt under festivalene, med unntak av en konsert sommeren 2019. I ettertid begynte praten i festivalens styre om ikke også Svolvær Kirke burde skaffe seg et konsertflygel. Dette er uten tvil – sammen med Stamsund Kirke – den kirken med best akustikk for klassisk musikk i Lofoten.

Knut Kirkesæther flyttet høsten 2019 til Oslo. Han fikk da bedre kontakt med den nye eieren i Steinway Norge, Gisle Daus. I sitt utstillingslokale i Stortingsgata 30 hadde han utstilt et nyrenovert Steinway & Sons model D. Instrumentet hadde stått i 30 år på Heimdal Videregående Skole like utenfor Trondheim. Instrumentet virket veldig bra, og prisen var «bare» 750.000,-. Igjen ble Christian Ihle Hadland sendt ut for å ta en titt på kvaliteten. Han var meget godt fornøyd.

FESTIVALENS ANDRE KONSERTFLYGEL

Ettersom orgelet i Svolvær Kirke hadde vært ute av drift siden 2017, var det allerede en innsamlingsaksjon på gang i regi av menigheten. Det var derfor utenkelig å foreslå at Svolvær Menighet skulle investere i instrumentet.

Under et styremøte i Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest høsten 2019 var sommerens overskudd igjen et tema. Samtidig var festivalen i ferd med å inngå en ny sponsoravtale med Nordic Last og Buss – som eies av den kulturinteresserte Per Gunnar Strømberg Rasmussen. Styret var derfor ubetinget positiv til å finansiere instrumentet.

 

Etter litt pruting endte prisen på 675.000,-, noe som ble finansiert med et 5-årig lån i Sparebank 1 Nord-Norge på 400.000,-. Resten betalte festivalen kontant.

JULEGAVE TIL SVOLVÆR KIRKE

Svolvær Kirke fikk sitt Steinway & Sons model D i midten av desember, og ble videre innviet av pianisten Christian Grøvlen 10. mars 2020. Dermed var Steinway & Sons konsertflygel nummer 10 på plass i Lofoten. Flygelet som sto i kirken fra før, ble plassert i Straumen kirke like utenfor Laukvik.

bottom of page