top of page

Andre flygler i Lofoten

Av de totalt 10 konsertflyglene av typen Steinway & Sons i Lofoten, eies to av festivalen selv. Festivalen eier også to mindre flygel som primært brukes til prøver og mindre konserter. Ytterligere fem vanlige pianoer eies også av festivalen og brukes av artistene der de bor under festivalen. Tre av disse er ellers i året plassert i Lofoten Kulturhus. Et er å finne på Salteriet i Henningsvær, og det siste står i menighetssalen i Henningsvær Kirke.

I tillegg har altså Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest eierskap til – eller bidratt til – flere flygel rundt i Lofoten.

Thon Hotell Lofoten: Wendl & Lung flygel

Da Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest etablerte seg i 2004, var Knut Kirkesæthers eget flygel – en Blüthner fra 1896 – det eneste instrumentet til rådighet for konsertprøver. Det var et sjeldent godt instrument, men med første års suksess var det raskt et ønske om å utvide med minst et øvingsflygel til. Festivalens daværende pianotekniker, tyske Joachim Römer ga et tilbud fra et ungt firma i Østerrike – Wendl & Lung – om et mindre flygel til innkjøpspris. Firmaet lager fortsatt flygler og piano til lave priser gjennom et samarbeid i Kina. Firmaet så på det som god markedsføring å ha et instrument tilgjengelig for pianister av internasjonalt format i Lofoten. For litt under 100.000,- kom det splitter nye flygelet i tide til konsertprøvene under festivalen i 2005, som da hadde base i Nusfjord. Senere flyttet Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest fra Nusfjord til Henningsvær, og flygelet ble plassert i restauranten på Thon Hotell Lofoten, i Svolvær. Der har det utenom festivalen – altså 50 uker i året – tilhold også i dag. Det er i daglig bruk av ulike pianister som byr restaurantens gjester «live» musikk til frokost og andre måltider. Flygelet er forbausende godt, og som Leif Ove Andsnes sa i 2018 da han satte seg ned for å øve på flygelet: «det finnes ikke dårlige pianoer, bare dårlige pianoteknikere». Han refererte da til festivalens pianotekniker Thomas Hübsch som hadde klargjort instrumentet til festivalen.

Thon Hotell Lofoten og Lofoten Kulturhus: Petrof konsertflygel

I aulaen ved gamle Svolvær Barne- og Ungdomsskole sto det et stort konsertflygel av typen Petrof. Den tsjekkiske merket er å finne flere steder i Norge, selv den dag i dag. Årsaken ligger i at Petrof var mye billigere før murens fall sammenlignet med instrumenter produsert i vesten. Dette flygelet ble i sin tid gitt i gave fra Einar Grann-Meyer da skolen var ny. Deretter var skolens aula Svolværs storstue inntil Lofoten Kulturhus åpnet i 2009. Med nytt kulturhus i byen var behovet for aulaen som konsertsted borte. Konsertflygelet var i tillegg preget av alderdom og manglende vedlikehold. Da skolebygget skulle rives i 2011 var det derfor ikke ønskelig å ta med instrumentet inn i nytt skolebygg. Med god kjennskap til konsertflygelet tok Knut Kirkesæther kontakt med hotelldirektør Erik Taraldsen ved Thon Hotell Lofoten. Han villig til å gi 50.000,- for å sette instrumentet i stand for å tilby «live» musikk til sine besøkende. Etter at strenger, nagler og hammere var skiftet framsto konsertflygelet nesten som nytt. Det sto mange år i hotellets restaurant, før det senere ble flyttet inn i kulturhuset som et reserveflygel grunnet plassmangel. Petrofen har der med stort hell blitt brukt ved flere anledninger under Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest, senest i 2018. Det er flere som har kommentert størrelsen på Petrofflygelet. Det er ikke så rart siden det, med sine 2,84 cm er hele 10 cm lengre enn den største modellen fra Steinway & Sons. Instrumentet har også to toner mer i bassen enn hva som er vanlig.

Privat eie: Bechstein flygel

Tidligere styreleder i Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest – Richard Sandnes – ble i 2010 kjent med et eldre flygel av merket Bechstein, i et dødsbo i Oslo. Instrumentet var fra ca. år 1920, men fortsatt i god stand. Bechstein er et av de store merkene, og vakte interesse i styret. Med en prislapp på bare 40.000,- ble flygelet kjøpt og sendt til Lofoten. På dette tidspunktet var det allerede et flygel i Nusfjord (Wendl & Lung), hvor festivalen den gang holdt til. Instrumentet ble derfor satt i foajéen på Lofoten Kulturhus i Svolvær. Flygelet var på alle vis et vakkert instrument, men et skjørt gammelt klenodium. Det ble etterhvert tydelig at instrumentet ikke hadde godt av transportene under festivalene. Festivalens pianotekniker – Thomas Hübsch – kom på banen og ville kjøpe instrumentet for å selge det i Berlin. Flygelet ble pakket klart for å sendes til Berlin, men her satte det tyske byråkratiet stopp. Det tyske regelverket omkring import av elfenben, gjorde salget til et byråkratisk D-moment (de vanskeligste triksene innen turn). Bechsteinflygelet ble stående i kulturhuset – innpakket – i månedsvis. Thomas innså til slutt at importen var umulig, og ønsket å legge det ut for salg i Lofoten. Det var først to interessenter i Henningsvær. Line og Pål – eierne av Lysstøperiet – holdt da på å renovere Fiskarheimen, og så for seg et flygel der. Dessverre ble ikke dette noe av. Nye eiere på Galleri Lofotens Hus i Henningsvær var også interesserte, uten at det ble salg. Til slutt kom styreleder i Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest – Brynjar Tollefsen – på banen. Ikke lenge etter sto det over 100 år gamle instrumentet på plass i hans nordlandshus fra omtrent samme tid. Der glir det elegant inn i interiøret.

Arbeidern: Blüthner

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest har hatt suksess med frokostkonserter under festivalene på sommeren. Det ble høsten 2018 besluttet å forsøke å gjennomføre flere frokost- og lunsjkonserter gjennom året. Ønsket var å ha frokostkonsert i Vågan Kommune og lunsjkonsert i Vestvågøy Kommune. På Meieriet Kultursenter er det både flygel og kafé – helt perfekt for denne type konserter. I Vågan var det ikke fullt like enkelt. Det gamle kulturbygget Arbeidern i Kabelvåg kom opp som en god kandidat. Stedet har både kjøkken og kafé – men inget flygel. Etter noen korte samtaler kom Knut Kirkesæther opp med et godt alternativ – et Blüthner stående i et privat hjem i Trondheim til kun 20.000,-. Flygelet – som er 1,80 cm langt – kom på plass i Arbeidern i desember 2017. Instrumentet er bygget omkring 1920 og er velbrukt og noe medtatt. Men det har en fin klang, sjel og personlighet. Det egner seg utmerket til frokostkonserter gjennom hele året, samt flere lokale arrangementer på Arbeidern på torget i Kabelvåg.

bottom of page