top of page

Reine Kirke

Da Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest etablerte seg i 2004 var det ingen konsertflygel på Reine. Det fantes knapt et brukbart piano i hele Moskenes Kommune. Daværende ordfører Lillian Hansen ble gjort oppmerksom på situasjonen.

STEINWAY & SONS MODEL B, 2009

Festivalen ville gjerne ha konserter i kommunen, men måtte da hente instrumenter utenfra. Fart på sakene ble det først med ny ordfører, Geir Wulf-Nilsen. I 2009 startet han en ringerunde til de mest velstående bedriftslederne rundt om i kommunen.

LOKALT NÆRINGSLIV ENGASJERER SEG

Den andre samtalen var til Atle Bergshaven, skipsreder fra Grimstad og hovedaksjonær i Reine Rorbuer. Responsen var kort og direkte: «Det er greit, jeg skal gi penger til et flygel så lenge jeg får være alene».

FART PÅ SAKENE

Dette skjedde i mai 2009, og nok en gang var Thron Ihrby i Steinway Norge med på notene og skaffet til veie et ett år gammelt Steinway & Sons model B med 100.000,- i rabatt. Atle Bergshaven betalte flygelet, som ble brukt for første gang fredag 10. juli klokken 19.00 samme år. Også denne gang var det Nils Mortensen som fikk æren av å innvie Reine Kirkes nye konsertflygel.

bottom of page