top of page

MERITA

MERITA - where chamber Music, cultural hERItage and TAlent meet 

Illustrasjon

Merita er et nytt europeisk prosjekt med mål om å øke synligheten og konsertvirksomheten for 38 europeiske, yngre strykekvartetter. Gjennom dette treårige prosjektet får kvartettene utdannelse innenfor markedsføring og økonomi, og i alt 16 organisasjoner i 12 land står klare til å ta i mot dem for mellom 150 og 200 konserter.

En av målsettingene er å nå et nytt publikum gjennom innovative programmer og arenaer. 

Mange av konsertene skal skje i vernede, historiske bygninger.

 

Prosjektet er hovedsakelig finansiert av EU-midler, og driftes av den italienske organisasjonen Le Dimore del Quartetto i Milano. Prosjektet startet i september 2022 og avsluttes i august 2025.

 

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest skal ta i mot seks av kvartettene fordelt på 2024 og 2025. Dette vil skje både under festivalene og ellers i året i samarbeid med andre arrangører. 

 

Mer info om prosjektet: www.meritaplatform.eu

bottom of page