top of page
old steinway 02.jpg

ARENAER

Festivalen bruker mange ulike arenaer, men flest kirker. Kirkene er regionens vakreste bygg, og mange har utmerket akustikk. Regionens store antall Steinway konsertflygler forbauser mange. Men også de to kulturhusene er i bruk: Lofoten Kulturhus i Svolvær og Meieriet Kultursenter på Lekenes. Også gallerier og museer brukes, og når været tillater det, Guds frie natur. 

Buksnes kirke

BUKSNES KIRKE, GRAVDAL

Denne lyse og vakre trekirken ble bygget som en markering av frigjøringen i 1905, og er derfor i dragehode-stil etter inspirasjon fra stavkirkene. Arkitekt var Karl Norum, og kirken har drøye 600 sitteplasser. Hvem som laget altertavlen er ukjent. Orglet er bygget av Ryde & Berg i 1998.

 

Vi har i mange år hatt denne kirken som fast arena for finalekonserten. Kirken fikk sin første Steinway i 2007, en C-modell, men byttet i 2018 til en vakker modell D i rød mahogny. 

illustrasjon

Borge kirke

Borge kirke ligger på en høyde på Bøstad, og ble innviet i 1987. Arkitekt: Knut Gjernes. Kirken er en såkalt arbeidskirke, der selve kirkerommet har 350 sitteplasser, og den tilsluttende menighetssalen ytterligere 300. Altertavlen er et bindevev av Else Marie Jakobsen. Orgel: Ryde og Berg.

 

Kirken fikk i 2009 et førsteklasses Steinway modell D i gave fra Lofoten Sparebank. 

 

Nedenfor kirken ligger Lofotr, vikingemuseet, en av landsdelens meste besøkte turistatraksjoner.

Borge kirke
Borge kirke, interiør

Vågan kirke - Lofotkatedralen, Kabelvåg

illustrasjon

Lofotkatedralen ble ferdig i 1898, og erstattet en kirke fra 1799 som var blitt for liten. Denne kirken står i dag nord på Værøy. Lofotkatedralen rommer hele 1200 personer.

Det er landsdelens største kirke og det største trebygg nord for Trondheim.

 

Den ble bygget for å huse de mange fiskerne som strømmet til Lofotfisket om vinteren. Arkitekt var Carl J. Bergstrøm, og den ble bygd som en korskirke i tømmer. Altertavlen er av Fritz Jensen. Orglet er bygd av Olsen & Jørgensen. Kirken har en stor samling portretter av geistlige fra mange århundrer. Det eldste er fra 1534. 

Kirken var gjenstand for en omfattende restaurering i årene 2008-2010. Da restaureringen var ferdig, ble det meget raskt samlet inn penger til en ny Steinway D. Den ble innviet under festivalen samme sommer. 

illustrasjon

Stamsund kirke

Denne kirken er bygget i betong og ble innviet 13. juli 1937 og har 500 sitteplasser. Arkitekt var Sigmun Brenne, og den ble holdt i en moderne, funksjonalistisk stil. 

Altertavlen er av Andreas Nilsskog og viser Jesu siste måltid med disiplene. 
Kirken ble renovert utvendig i 2018, og innvendig renovering står nå for tur. 

Orgel er bygget J.H. Jørgensen i Oslo til innvielsen. 

Etter mange års innsamling fikk også denne kirken sitt Steinway D i 2012. Innsamlingen ble ledet av daværende formann i menighetsrådet, Robert Solberg, og innvielsen fant sted på hans bursdag 21.12. 

Vågan kirke, oftest kalt Lofotkatedralen. Fotografert i vakkert vinterlys. Lofotkatedralen er en av Norges største trekirker.

Lofotkatedralen 18.1.24. Foto: Peder Pedersen

illustrasjon
illustrasjon

Svolvær kirke

Svolvær kirke ble innviet 25. april 1934, og var tegnet av Harald Sund. Middelaldersk langkirke var modellen. Den er bygget i betong og har 400 sitteplasser. Før den tid var det Vågan kirke (Lofotkatedralen) som var sognets kirke, og Svolvær by var uten. Men byen ville seg sin egen kirke, og den ble finansiert av private midler. 

Orglet ble kjøpt brukt fra Fagerborg kirke i Oslo, og har vært gjenstand for mange reparasjoner. Det brøt sammen i 2017, og man er nå i gang med å skaffe et nytt. 
 

Også her man en Steinway D som eies av festivalen, og det kom til kirken i 2019. 

illustrasjon

Lofoten Kulturhus, Svolvær

Hadde Lofoten Kulturhus åpnet 2. januar 2007, ville det samtidig kunnet bli en markering av 100 års kulturhushistorie i lofothovedstaden. I stedet ble det åpning 9. mai 2009; da har det gått 102 år siden Festiviteten ble tatt i bruk.

Å kalle Festiviteten et kulturhus er kanskje drøyt, men det fungerte som byens storstue fra 1907 fram til huset brant på begynnelsen av 60-tallet. Etter den tid har det lokale kulturliv ført en mildest talt omtumlende tilværelse.

Festiviteten var både kino og forsamlingshus, og ble avløst på kinosiden da Svolvær Filmteater fikk sine flotte lokaler i tilknytning til rådhuset i 1938. I perioden fra Festiviteten brant til Svolvær fikk sin nye storstue i Svolvær barne- og ungdomsskoles aula i 1970, var byen uten noen fast scene. Kinoen hadde svært begrenset sceneplass, og her ble det vist enkelte revyer ved siden av den også ble benyttet til ulike større møter.

På slutten av 80-tallet ble kinoscenen utvidet, og blant annet har Svolvær Byteater benyttet scenen og det har vært arrangert en del teaterforestillinger for barn. Viktigst har nok kinoen likevel vært som møtelokale i denne perioden.

Både Svolvær kirke og Lofotkatedralen har vært benyttet som konsertlokaler, og i de senere år har Våganhallen fungert som byens store scene etter at brannrestriksjoner begrenset bruken av Svolvær skoles aula. Noen få kulturarrangementer har også funnet sted i Kong Øysteins hall i Kabelvåg. Med i bildet hører også de to musikkhusene i Svolvær og Kabelvåg som også har gitt rom for en mengde ulike arrangementer.

Utestedene i Svolvær og Kabelvåg har også hatt viktige funksjoner i kulturlivet. Kabelvåg Hospits, Hotellet i Svolvær og i de senere år Bacalao, Præstengbrygga og Anker Brygge har stått for hundrevis av konserter, og i Kabelvåg har Arbeiderns scene vært et viktig møtested.

Lofoten Kulturhus rommer 700, og har en stor sale og en langt mindre blackbox. Huset har vært festivalens gode samarbeidspartner siden åpningen i 2009, og er fra 2023 enda mer sentral siden vi har basen der og holder de fleste prøvene i de to salene. Huset har to store konsertflygler. Deres Steinway D kom til Lofoten allerede to år før kulturhuset var ferdig, og sto da i 2 år i Lofotkatedralen. De andre er en svært Petrof, hele 10 cm større en Steinwayen. Det sto i barne- og ungdomsskolen som ble revet i 2010, og som etter en grundig renovering fungerer utmerket som husets "arbeidshest". 

Lofoten Kulturhus

Fra en konsert i kulturhuset juli 2023: Quatour Èbéne og Engegårdkvartetten i Mendelssohns oktett. Foto Kjell ove Storvik

Meieriet Kultursenter

Meieriet Kultursenter på Leknes ble innviet i 2017, og det er som navnet tilsier det gamle meieriet som var utgangspunkt for bygget. Kultursenteret fikk da en storsal med plass til ca 350, og en blackbox som for anledningen er hvit. Den rommer ca 100.

 

Det er et senter for de institusjonaliserte kulturvirksomhetene i kommunen, og rommer foruten kulturhuset også kulturskolen, kinoen og biblioteket. Storsalen er også kinosal. Det er også en restaurant og et galleri i bygget.

Senteret fikk sitt konsertflygel til den offisielle åpningen, en restaurert Steinway D fra selveste Berlinerfilharmonikerne. 

Meieriet Kultursenter
bottom of page